Vrátenie tovaru

Podmienky vrátenia tovaru:

  1. Návratka tovaru musí obsahovať potrebné údaje pre vystavenie dobropisu, dodatočné reklamácie dobropisovanej ceny bez čisla faktúry nie sú možné.

  2. Vrátené diely budú dobropisované až po uhradení pôvodného dokladu.

  3. Vrátený tovar musí byť v pôvodnom,nepoškodenom obale, nepoužitý. Pri motorových ložiskách nie je možné tovar vrátiť,ak bol pretrhnutý obal na ložiskách.

  4. Poškodený/neúplný tovar nie je možné dobropisovať.

  5. Elektrické a elektronické časti nie je možné z technických príčin vrátiť.

 
Formulár na stiahnutie: