MTS

Výfukové systémy MTS – Španielsko – od roku 1970,Výroba vysoko kvalitných výfukových systémov začína prísnym výberom kvalitných vstupných materiálov.
Od nákupu surovín až po expedovanie hotového dielu výfuku vykoná MTS 923 kvalitatívnych testov, ktoré zaručujú maximálnu kvalitu dielov.
MTS pritom tiež dbá na životné prostredie a optimalizuje výrobný proces s ohľadom na čo najnižšiu úroveň znečistenia okolia. Samotné výfukové diely sú taktiež posudzované z hľadiska miery exhalácií.
Výsledkom je produkt vysokej kvality, ktorý je pritom priateľský k životnému prostrediu.
Firma MTS sa chce odlíšiť od svojich konkurentov prave dôrazom na maximálnu kvalitu.