Asmet

Výrobca ASMET je moderná a pružne sa rozvíjajúca poľská firma. Od začatia činnosti v roku 1989 sa venovala výhradne výrobe tlumičov výfukov.V roku 1999 získala certifikát systému riadenia kvality vydaný v súlade s normou ISO - 9002:94. V závere toho istého roku nadviazala spoluprácu s výrobcom vozidiel v NYSE, ktorému dodávali výfukové sústavy do novo vyrábaných dodávok C15 a Berlingo.
K výrobe výfuku používajú iba plechy a rúry obojstranne potiahnutá hliníkom alebo v prípade potreby zo žiaruvzdornej ocele. Miesta vonkajších zvarov a spojov zvlášť starostlivo čistia a ošetrujú antikoróznymi nátermi.